Bibiána Orlovská

bibiana_orlovska

Ajurvédsky poradca

Moje osobné nastavenie a vnímanie bytia, života a vzťahov medzi nami ľuďmi na ceste životom, ma vedie k uvedomeniu, že sme súčasťou makrokozmu, súčasťou daných energií – Éter Vzduch Oheň Voda Zem.

Príroda a človek – Život, prepojenie, v ktorom prebieha generačný vývoj. Téma osobnej biologickej konštitúcie Váta Pitta Kapha mi otvorila priestor ku autentickému zdroju Ajurvéda -najdokonalejšia, historicky prvá posvätná filozofia, psychológia a medicína, ktorá dala základy a je matkou ďalších v neskoršom období vznikajúcich smerov.

Ajurvéda obohatila moje praktické pracovné skúsenosti. Vzťah k botanike, biológií, chémií a fyzike,  zmysel pre postoj ku zdraviu na fyzickej úrovni, mentálnej a duševnej  úrovni počas môjho osobného a pracovného života, vytvára celok pre osobné a všeobecné vzdelávanie. Implementovať do životného procesu jednotlivca autentickú prírodnú medicínu, zdravý životný štýl, sa stalo mojim životným poslaním.

„In natura vinces“ - Príroda je lekárom choroby